Ara Empuriabrava

PARLEM D’AIGUA i PISCINES

Ja fa temps que sabíem que un dia arribaríem on som ara i es per aquest motiu que vàrem creure prudent comentar que ens caldria fer atenció amb tot el relacionat amb l’aigua, a la Marina som especialment vulnerables a aquest bé tan preuat.

A AraEmpuriabrava vàrem definir que tota aquella aigua, que ens serveix per fer possible el turisme o bé la forma de vida que hem tingut fins ara, en diríem complementaria, i es la que fem servir principalment per rentar embarcacions i vehicles, regar jardins i mantenir piscines.

Y amb aquest plantejament vàrem fer arribar la nostre preocupació arreu amb el propòsit de trobar solucions. Anàrem a la empresa líder en piscines, com es Fluidra, on la seva central es al nostre país, també a la Universitat de Girona en el seu Campus d’Aigua, a Innova Girona i a altres empreses i professionals que creiem tenen coses a dir per ajudar a Empuriabrava ha apaivagar la manca d’aigua, especialment i com dèiem pel seu us lúdic.

AraEmpuriabrava ja va plantejar, al encetar l’any 23, sense èxit, la instal·lació de una dessalinitzadora per part de la Concessionària de la Marina, on els socis ens poguérem abastir sense “forçar” la xarxa d’aigua de boca, així com a diferents persones amb poder de decisió. Després vàrem anar veient que altres poblacions havien arribat a la mateixes conclusions que nosaltres, i feien un pas endavant per d’instal·lació de dessalinitzadores “provisionals”

Teníem ben clar, per una part, el que calia fer i com res era al nostre abast aprofitarem la situació per conèixer més las necessitats reals de consum de les piscines del nostre entorn, per això agafarem una piscina tipus d’Empuriabrava, i registràvem (dins el que ens estava permès) la quantitat d’aigua que es calia per reomplir-la fins a un determinat nivell, (en el nostre cas, uns 8 centímetres, per sota del nivell habitual,)

La piscina fa uns 6 x 3,7 m, una profunditat mitja de 1,4 m i te una capacitat d’uns 31 m3. La major part de l’aigua actual es del estiu del 21, l’anterior ja tenia 6 anys.

Es de cloració salina, al voltant de 3000 ppm. Funciona amb una bomba de ¾ cv connectada al filtre de sorra i d’aquest va a cloració, PH i equip de UV.

La bomba de filtratge, agafa el aigua pel fons i funciona diàriament de 10  a 6 hores dia, (segons necessitats) amb una instal·lació de filtratge pràcticament a nivell amb el fons de la piscina, “tot” l’aigua de la piscina pot passar diàriament dos a tres cops pel filtratge. El funcionament horari s’ajusta tot el que es pot amb el subministrament que ens donen unes plaques fotovoltaiques.

La neteja es fa, per fulles i branques superficials, amb un salabre, quan cal, despès cada tres o quatre dies es passa el robot (fons i parets) Només un sol cop va fer falta netejar el filtre, (i potser si ho hagéssim fet al començar la temporada no es calgut).

L’aigua es manté en bon estat i dintre de paràmetres físic/químics recomanables i només li cal afegir sal un cop al mes degut a la incorporació d’aigua dolça, per evaporació.

El control es fa mitjançant tires de control de AquaChek, una per la sal i l’altre per ser llegida pel lector (CL, Ph, Alk)

La piscina no disposa de cap cobertor de cap tipus ni mullat, ni muntat per sobre el nivell del aigua. Les raons apart del cost segons tipus, el afegit de consum d’aigua en uns i en tots l’increment de la temperatura de bany. Segurament es podria baixar el consum d’aigua per evaporació si aconseguirem baixar la temperatura, cosa que també fora bona pel propòsit del bany, es qüestió de € i Kwa. (està en estudi)

La piscina, va ser dissenyada per l’ús de gent gran, amb unes necessitats concretes de la propietària. El accés es per una escala prou ample de 75cm, els graons tenen 40 cm de petjada x 14 cm de muntant.

Tornant al objectiu, quanta aigua de reposició ens cal per una piscina? El període escollit va ser tota la estació d’estiu passat any 2023, (93 dies i 16 hores) i que resultà el mes calent del que en tenim historia. Per les dades que ens tenien de servir per contrastar consum d’aigua vs climatologia anàrem al centre Meteorològic de Catalunya per disposar dels valors registrats del observatori automàtic del nostre municipi..

Els valors de referencia pel nostre propòsit i amb les dades que disposem trobem que:

Les temperatures mitjanes del estiu 2023, al observatori més proper d’Empuriabrava.

  • Van ser: de dia 23,39º i de nit 18,28º
  • (el dia de màxima temperatura fora el 21/08 amb 38,9º amb una mitjana de aquell dia de 27,3º)
  • (la nit de màxima temperatura fora la del 12/07 amb un valor de 22,05º)

Vàrem tindre un parell de dies en que la pluja ens ajuda a reomplir la piscina. (setmana 34 i 37)

La temperatura del aigua de la piscina, comprovades a posteriori, les dades preses amb les del Observatori  es corresponien aproximadament amb la temperatura mitjana de les 24 hores diàries, tenint en consideració la inèrcia tèrmica de l’aigua, del propi vas i adjacents de la piscina. (Sabem que la propietària de la piscina la utilitza a partir dels 18º)

Uns ¾ de la seva superfície sempre hi toca el sol, a primera hora te una mica d’ombra a una part i després cap al tard a un costat.

Per manca de equip, no hem pogut tindre en consideració el factor vent, tot i que no vàrem tenir grans ventades que poguessin influir. El vent a Empuriabrava pot fer estralls en el nivell de les piscines en les altres estacions.

Prenen amb consideració les dades obtingudes i comentaris fets fins ara podem determinar que el consum per dia va ser de 83 litres que equival a 581 litres setmana. Si es vol tindre una referencia genèrica i ho passem a superfície, podem dir que el consum es de uns 3,915 litres/m2 dia, que suposen 27,5 litres a la setmana x m2.

Aquets valors obtinguts per l’ús d’una piscina residencial a Empuriabrava creiem que son els mínims possibles, ja que es va fer un us assenyat i tenint a tota hora consciencia de la importància del aigua. Recordar que hi tenim inclòs, una vegada, el rentat del filtre. En cap moment, a més, no es sobrepassar el consum máxim establert.